środa, 1 stycznia 2020

"Geometric Fun" Quilt Along (10th Part)


Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.
 This time we are working with the 10th Part, which you can see above. Download this part for free today from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

Tym razem pracujemy nad częścią nr 10, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.

Let's start / No to zaczynamy
 
 
BLOCK 6
 
Make block No 6 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 6 używając TEJ instrukcji.
 


BLOCK 11

Make block No 11 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 11 używając TEJ instrukcji.
 BLOCK 17

Make block No 17 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 17 używając TEJ instrukcji.

 
 BLOCK 18
 
 Print the templates of the block 18 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony bloku nr 18, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.
 
 
 
Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ")
 

 
Cut the templates along the seam allowances.
Wytnij szablony wzdłuż zapasów na szew.
 
 
 Cut the fabrics./Wytnij tkaniny
 

Sew them together like you can see on the picture below. Press the seams open.
Zszyj je ze sobą, tak jak to widać na poniższym zdjęciu. Zaprasuj szwy otwarte.

 
 IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.
WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.
 
 
SPONSORS/ SPONSORZY
 
 
https://www.aurifil.com/

https://fundacjalemura.pl/
 
 

 SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.

 

2 komentarze:

  1. Thanks ?Gosia...I got the pattern through my phone, iPad would work with Dropbox.

    OdpowiedzUsuń
  2. Fantastic! Love the combination of shapes, lines and colours.

    OdpowiedzUsuń

Your comments mean so much to me and really keep me motivated!
Also, if you have any question, feel free to ask!

Wasze komentarze są dla mnie niezwykle ważne i zawsze motywują mnie do działania:)
Dziękuję za każde pozostawione słowo!!!