piątek, 1 maja 2020

"Geometric Fun" Quilt Along (14th Part)

Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.


This month we are working with the 14th Part, which you can see above. Download this part for free from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

W tym miesiącu pracujemy nad częścią nr 14, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.


Let's start / No to zaczynamy

BLOCK 1
Make two blocks No. 1 using this instruction.

Wykonaj 2 bloki nr 1 używając tej instrukcji.


BLOCK 11


Make block No 11 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 11 używając TEJ instrukcji.
 
 
BLOCK 24

Print the templates of the block 24 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony bloku nr 24, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.
 
 
 
Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ")
 

This block includes 1 large template, which doesn't fit on one page. To connect it correctly, follow the description below.
Cut the template along the seam allowances.
 
Ten blok zawiera 1 duży szablon, który nie mieści się na jednej stronie. Aby go prawidłowo połączyć postępuj zgodnie z poniższym opisem. 
Wytnij szablon wzdłuż zapasów na szew.

 

 Next glue it along the margins visible on the pages.
 Następnie sklej go wzdłuż marginesów widocznych na stronach.


Cut the fabrics/ Wytnij tkaniny. 


Next ,make the block using sewing curves instruction . 
Następnie, zszyj ze sobą obie części bloku z wykorzystaniem tej instrukcji.
 
 


Sew the blocks together in rows. Next, sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj bloki w rzędach. Następnie zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.  
 
 

SPONSORS/ SPONSORZY
  SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.


środa, 1 kwietnia 2020

"Geometric Fun" Quilt Along (13th Part)

Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.


This month we are working with the 13th Part, which you can see above. Download this part for free from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

W tym miesiącu pracujemy nad częścią nr 13, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.

Let's start / No to zaczynamy

BLOCK 1
Let's start with block No. 1
Sewing instructions for this block can be found here.

Zacznijmy od bloku nr 1, którego instrukcję szycia znajdziesz tutaj.


BLOCK 11


Make block No 11 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 11 używając TEJ instrukcji.BLOCK 20


Make block No 11 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 11 używając TEJ instrukcji.
BLOCK 21


Make block No 11 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 11 używając TEJ instrukcji.


SPONSORS/ SPONSORZY

 SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.

czwartek, 26 marca 2020

Welcome Olfa, the new sponsor of our QAL ✂

I am very excited about the fact that another company has joined the group of sponsors of "Geometric Fun QAL".

The Japanese company Olfa Corporation is a well-known manufacturer of hand cutting tools among quilters.
Olfa products such as rotary cutters, cutting mats or quilt rulers are the basic equipment for those dealing with this topic.
The Olfa's invention of the Rotary Cutter totally changed the world of quilting techniques, and delivered extraordinary convenience no one could imagine back then.
Olfa blades are made of the highest quality materials, forged using traditional Japanese sword production technologies.


Jestem bardzo podekscytowana faktem, że do grona sponsorów "Geometric Fun QAL" dołączyła kolejna firma- Olfa.
Japońska firma Olfa Corporation to dobrze znany wśród fanów quiltu i patchworku na całym świecie producent ręcznych narzędzi tnących. Produkty firmy Olfa, takie jak noże krążkowe, maty samogojące czy szablony do cięcia to podstawowe wyposażenie dla osób zajmujących się tym tematem.
Ostrza marki Olfa są wykonywane z najwyższej jakości materiałów, kute przy  wykorzystaniu  tradycyjnych technologii produkcji mieczy japońskich, ostrzone technologiami, które dają długą żywotność ostrza i ostatecznie wykańczane z kunsztem typowym dla japońskiego rzemiosła.
Uchwyty i rękojeści, które pozwalają użytkownikom w pełni wykorzystać wysoką wydajność cięcia tych ostrzy, są projektowane, opracowywane i produkowane w Japonii i poddawane rygorystycznym kontrolom jakości podczas całego procesu. Firma Olfa jest dumna z niezmiennej jakości, jaką możemy odnaleźć w każdym jej produkcie.
Polskim przedstawicielem i wyłącznym bezpośrednim importerem narzędzi OLFA w Polsce jest firma K.O.M.A. z Krakowa.
Olfa has given us one of the main prizes and sets that you can win in our monthly challenges.
You can win one of these sets this month. Details of the challenge can be found tomorrow on my Instagram and Facebook. Good luck !


Firma Olfa ofiarowała jedną z nagród głównych naszej zabawy oraz zestawy, które możecie wygrać w naszych miesięcznych wyzwaniach. Jeden z takich zestawów możecie wygrać już w tym miesiącu. Szczegóły wyzwania znajdziecie jutro na moim Instagramie i Facebooku. Życzę powodzenia !  poniedziałek, 23 marca 2020

FREE PATTERNS 💗


Hello quilters
I am curious what do you do during the isolation period? It is certainly a very difficult time for you and your families. I hope you take care of yourself and you are safe.
I decided to make some of my free patterns available again to bring a little light to you while many of you stay home.  
They are currently available in my FB group

Join us and have fun !

Witajcie.
Jestem ciekawa czym zajmujecie się w okresie izolacji?
To z pewnością bardzo trudny czas dla Was i Waszych rodzin. Mam nadzieję, że uważacie na siebie i jesteście bezpieczni.
Aby uprzyjemnić Wam ten czas, postanowiłam ponownie udostępnić kilka darmowych wzorów. Mam tutaj na myśli projekty, które były dostępne na moim blogu trzy lata temu.
W tej chwili znajdziecie je w mojej grupie na Facebooku.
Życzę udanej zabawy !
niedziela, 1 marca 2020

"Geometric Fun" Quilt Along (12th Part)

Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.
This month we are working with the 12th Part, which you can see above. Download this part for free from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

W tym miesiącu pracujemy nad częścią nr 12, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.


Let's start / No to zaczynamy

BLOCK 3
Let's start with block No. 3
Sewing instruction for this block can be found here.

Zacznijmy od bloku nr 3, którego instrukcję szycia znajdziecie tutaj.


BLOCK 22

Print the templates of the block 22 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.Wydrukuj szablony bloku nr 22, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.
 
Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ")

Cut the fabrics. To make cutting easier, sign templates by typing the name or the color of the fabric.
Wytnij tkaniny. Aby ułatwić sobie wycinanie podpisz szablony wpisując nazwę tkaniny lub po prostu jej kolor.Sew the pieces according to the diagram below.
Zszyj tkaniny zgodnie z poniższym diagramem.

Put upper pieces A and B right sides together and stitch them. Press the seam open.
Połóż górne odcinki A i B prawymi stronami do siebie i zszyj. Zaprasuj szew otwarty.


Repeat with the remaining pieces A and B.
Powtórz czynność z pozostałymi odcinkami A i B.Next, join together AB and AB.
Następnie, połącz ze sobą AB i AB.


At the end stitch the circle in the block using this instruction.
Na koniec wszyj koło używając tej instrukcji.
BLOCK 23
 
Print the templates of the block 23 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony bloku nr 23, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.
 
 

Today's part includes 2 small templates and 3 large templates. As you probably noticed the large templates don't fit on one page. To connect them correctly, follow the description below.

Dzisiejsza część składa się z dwóch małych i trzech dużych szablonów.
Jak pewnie zauważyłeś duże szablony nie mieszczą się na jednej stronie. Aby je prawidłowo połączyć postępuj zgodnie z poniższym opisem. 

Cut the templates along the seam allowances.
Wytnij szablony wzdłuż zapasów na szew.

 Next glue them along the margins visible on the pages.
 Następnie sklej je wzdłuż marginesów widocznych na stronach.


Cut the fabrics. To make cutting easier, sign templates by typing the name or the color of the fabric.
Wytnij tkaniny. Aby ułatwić sobie wycinanie podpisz szablony wpisując nazwę tkaniny lub po prostu jej kolor.


 
Put the pieces E and D right sides together and stitch them as shown on the pictures below.
Połóż odcinek E i D (prawymi stronami do siebie) i zszyj tak jak to widać na poniższych zdjęciach.


 IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.

WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.

Press the seam open.
Zaprasuj szew otwarty.
Repeat all the steps with other pieces of the block.
Powtórz czynności z kolejnymi odcinkami bloku.
 
 
When your block is finished, repeat all the steps to make another block 23.
Powtórz wszystkie czynności tworząc kolejny blok nr 23.
 

 SPONSORS/ SPONSORZY


https://www.aurifil.com/

https://fundacjalemura.pl/


https://b-craft.pl/


 SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.