poniedziałek, 8 kwietnia 2019

"Eclipse" quilt in the "Quiltmaker" magazine


Not too long ago, I received this issue of the "Quiltmaker" magazine with one of my project inside.  
Całkiem niedawno otrzymałam kopie najnowszego wydania magazynu "Quiltmaker", w której został opublikowany mój quilt.
"Eclipse" quilt is made with vibrant colors and solid fabrics (Kona Cotton). Pieced and quilted with Aurifil threads.
"Eclipse" quilt został wykonany z tkanin jednolitych Kona Cotton. Do szycia i pikowania użyłam nici firmy Aurifil
Created for everyone who loves modern and unique designs. It is a perfect pattern for everyone who loves to sew curves.
Wzór został zaprojektowany z myślą o miłośnikach nowoczesnych wzorów. Jest idealny dla każdego kto kocha szyć łuki.


Finished size 20" x 20" 
Rozmiar 20" x 20"

wtorek, 2 kwietnia 2019

"Geometric Fun" Quilt Along (1st Part)


Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.We start with the part which you can see above. Download this part for free today from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.

Zaczynamy od części widocznej na powyższym zdjęciu. Możesz ją dzisiaj pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.


 Let's start / No to zaczynamy

Print the templates and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.


Following the pictures below,  sew A Piece to B Piece.  
Zszyj ze sobą część A i B, tak jak to widać na poniższych zdjęciach.IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.
WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.

Put the pieces right sides together and sew them out.
IMPORTANT !! At the end of the stitch be sure to use a locking stitch front - back.
Połóż tkaniny prawymi stronami do siebie i zszyj.
WAŻNE !! Na końcu ściegu pamiętaj o zaryglowaniu ściegiem przód - tył.
 Press the seam allowance open. / Zaprasuj szew otwarty.Next using this tutorial stitch circle in the block.
Następnie wszyj koło używając tego tutorialu.

Repeat all the steps with another blocks.
Powtórz wszystkie kroki z pozostałymi blokami.

Sew the blocks together in rows. 
Zszyj bloki w rzędach.  
 
Sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.


SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.

poniedziałek, 1 kwietnia 2019

"Geometric Fun" Quilt Along


Hello my quilting friends!!
It’s been so much fun quilting along with you last years, and it’s been so inspiring seeing you conquer circles and deers!
I had a good hard think about what we should conquer next, and decided upon the combination of techniques. 


Witajcie!
Z ogromną przyjemnością wspominam nasze wspólne szycie z poprzednich lat. Niezwykle miło było obserwować rezultaty Waszych prac tym bardziej, że poprzeczka była postawiona dość wysoko.
Długo zastanawiałam się nad kolejnym wyzwaniem. Po szyciu kółek i jeleni zdecydowałam się na projekt, który jest kombinacją kilku technik.


The quilt is divided into 20 parts (one part per month). On the first day of each month, I’ll be sharing that month’s part right here on my blog. The month’s pattern will be available to download in my Etsy shop for 1$.  Members of my Facebook Group will be able to download it for free (only for 24 hours from making available).

W pierwszym dniu każdego miesiąca umieszczę na blogu jedną część quiltu (quilt składa się z 20 części). Będzie ją można kupić w moim sklepie Etsy za 1$. Członkowie mojej grupy na Facebook'u będą mieli możliwość pobrania każdej części za darmo. Będzie ona dostępna przez 24h od udostępnienia.

After the period of 20 months that is necessary to present parts of the quilt, all the participants of the play will be able to take part in the contest. Each person can submit to the contest an unlimited number of quilts sewed according to presented by me pattern. This time, applications will be available on both Facebook and Instagram. To participate in the contest, add #GeometricFun to your post. Your post should be available to the public.
About the Prizes for Winners I will write soon !! 

Po upływie 20 miesięcy niezbędnych na przedstawienie wszystkich części projektu, osoby biorące udział w zabawie, będą miały możliwość wzięcia udziału w konkursie. Każdy chętny, będzie mógł zgłosić do konkursu dowolną ilość quiltów uszytych według mojego wzoru. Tym razem zgłoszenia będą możliwe zarówno na Facebooku jak i Instagramie. Aby wziąć udział w konkursie, w swoim poście wystaczy dodać #GeometricFun . Post musi być dostępny publicznie.
Na temat nagród napiszę wkrótce.SPONSORS / SPONSORZY

https://fundacjalemura.pl/ 


ABOUT THE PATTERN / POROZMAWIAJMY O WZORZE

FABRICS AND THREADS / TKANINY I NICI

I decided to sew my quilt using fabrics in pink, green and gray. In the background, I will use white prints that have been waiting for this occasion for several months. Perhaps I will add some beige or other color.
 

You need about :
5 yards fabric for a background, 
8 yards total in colors of your choice, 
5 1/2 yards for a backside. 
fabric for binding
batting 5 1/2 yards 
matched Aurifil threads 

(Finished size 76"x95")Swój quilt postanowiłam uszyć z wykorzystaniem tkanin w kolorze różowym, zielonym i szarym. W tle wykorzystam białe printy, które od kilku miesięcy czekały na taką okazję. Być może dodam jeszcze trochę beżu lub innego koloru.

Do uszycia quiltu potrzeba :

5 metrów tkaniny na tło
8 metrów (łącznie) tkanin w wybranych przez Ciebie kolorach
5 1/4 metra tkaniny na tył
tkaniny na lamówkę
włókniny bawełnianej lub filcowanej- około 5 1/4 metra
nici Aurifil dopasowanych kolorystycznie

(Rozmiar gotowego quiltu to około 193cm x 241cm)

Here's my choice of colors. You can see quantities next to each fabric.
Oto mój wybór kolorów z podziałem na dokładne ilości.SUPPLIES / NARZĘDZIA
sewing machine
cutting mat
rotary cutter
ruler
iron
printer
paper scissors

templates- available here

maszyna do szycia
mata do cięcia
nóż krążkowy
liniał
żelazko
drukarka
nożyczki do papieru
szablony- do pobrania tutajSHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFun to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFun. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.
wtorek, 5 marca 2019

"Cappuccino" quilt pattern


I made this "Cappuccino" quilt about six months ago. I designed it with my beloved mother in mind because her 70th birthday was approaching. Now, that the gift has been delivered and my mom can enjoy it, I decided to show it to you, too. 
 
"Cappuccino" quilt uszyłam około 6 miesięcy temu. Zaprojektowałam go z myślą o mojej ukochanej mamie, ponieważ właśnie zbliżały się jej urodziny. Teraz, kiedy prezent dotarł już na miejsce i mama może się nim cieszyć, postanowiłam pokazać go również Wam.
 

Quilt is a combination of 4 different blocks. Each of them is sewn with the use of sewing curves technique. Quilt is made of fabrics in shades of brown, chocolate and cream. There are also black accents.

Quilt jest kombinacją 4 różnych bloków. Każdy z nich wykonany jest techniką szycia po łuku. Został uszyty z tkanin w odcieniach brązu, czekolady i kremu.  Są tam również intensywne czarne akcenty.


The quilt is pieced and quilted with Aurifil 50wt.   I used a straight lines quilting technique.
Do szycia i pikowania użyłam nici firmy Aurifil.


 On the top I used Aurifil 2310 and on the back side Aurifil 2692.


 The quilt pattern is currently available on my ETSY

It’s a great pattern for those who love to sew curves- and those
ready to learn. 

"Cappuccino Quilt" pattern - an experience you don't want to miss!


The pdf pattern includes 28 pages of clear instructions, 46 pages of templates and 1 coloring page, which will help you create your own version of the quilt.

You can create your own quilt using any number of 4 available blocks. You can use all or, for example, two or one. Below, you can find some suggestions.


Wzór jest obecnie dostępny w moim ETSY.
Jest idealny dla osób lubiących szyć koła i dla tych, które lubią wyzwania.

PDF zawiera 28 stron z instrukcjami, 46 stron szablonów oraz jedną kolorowankę, która pomoże Ci stworzyć swoją własną wersję quiltu. 
Do uszycia własnej wersji możesz wykorzystać dowolną ilość z 4 dostępnych bloków. Możesz użyć wszystkich lub np. dwóch lub jednego. Poniżej znajdziesz kilka propozycji.

 
 
modern version of the "Cappuccino Quilt" in vibrant solid fabrics 

version made of block No. 1

version made of block No.4

version made of block No.4

The "Cappuccino Quilt" pattern is recommended for intermediate and higher.
Wzór  "Cappuccino" jest rekomendowany dla osób średnio-zaawansowanych lub zaawansowanych.


poniedziałek, 31 grudnia 2018

"So Dearly" QAL- WINNERSWith a big pleasure I would like to announce the Winners of this year's fun. Choosing best works was very difficult. Very often details decided about winning.
I would like to thank everyone who took part in the fun !! It was a year full of fun.

Witajcie. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią publikuję listę zwycięzców naszej tegorocznej zabawy. Wybór najlepszych prac był naprawdę trudny, a o wygranej często decydowały detale.
Wszystkim osobom biorącym udział w zabawie serdecznie dziękuję !!To był wspaniały rok, pełen miłych szyciowych doświadczeń.

GRAND PRIZE


 goes to Erika
 a Large BOX of Aurifil threads


and a copy of my "Chain Reaction Quilt" PDF pattern

a picture made by "The Quilting Company"

SECOND PRIZE  / DRUGIE MIEJSCE

goes to Sylwia


 a Small BOX of Aurifil threads
 


a copy of my "Modern Curves Wall Quilt" PDF pattern

a picture made by "The Quilting Company"and a set of Kona Cotton Solids perfect for this quilt
THIRD PRIZE  / TRZECIE MIEJSCE

goes to Agata

a FQ bundle of Art Gallery Fabrics
and  a copy of my "The Pinwheel" paper piecing PDF patternA SPECIAL PRIZE FOR CHILDREN

there was no application / nie było żadnego zgłoszenia 

Congratulations !!!! I will contact with you soon. 
Many thanks for our wonderful sponsors !!!! 
Gratuluję !!! Wkrótce skontaktuję się z Wami w sprawie wygranej.
Przy okazji raz jeszcze dziękuję naszym wspaniałym sponsorom za ufundowanie tych fantastycznych nagród !!!