sobota, 1 sierpnia 2020

"Geometric Fun" Quilt Along (17th Part)

Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.This month we are working with the 17th Part, which you can see above. Download this part for free from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

W tym miesiącu pracujemy nad częścią nr 17, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.Let's start / No to zaczynamy


BLOCK 12
Make block No. 12 using this instruction.
Uszyj blok nr 12 używając tej instrukcji.


BLOCK 7
Make block No. 7 using this instruction.
Uszyj blok nr 7 używając tej instrukcji.


BLOCK 13
Make block No. 13 using this instruction.
Uszyj blok nr 13 używając tej instrukcji.


BLOCK 2
Make block No. 2 using this instruction.
Uszyj blok nr 2 używając tej instrukcji.


Sew the blocks together in rows. Next, sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj bloki w rzędach. Następnie zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte. 


SPONSORS/ SPONSORZY

  SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.

środa, 1 lipca 2020

"Geometric Fun" Quilt Along (16th Part)


Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.


This month we are working with the 16th Part, which you can see above. Download this part for free from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

W tym miesiącu pracujemy nad częścią nr 16, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.Let's start / No to zaczynamy


BLOCK 18
Make block No. 18 using this instruction.
Uszyj blok nr 18 używając tej instrukcji.
BLOCK 25

Print the templates and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.
Wydrukuj szablony, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.

Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ") 
 Cut the fabrics / Wytnij tkaniny. Sew together A and D pieces using sewing curves instruction. Sew pieces B and C in the same way.
Zszyj ze sobą odcinki A i D używając tej instrukcji. W ten sam sposób zszyj odcinki B i C.


Next, sew together AD piece and BC piece.
Następnie zszyj ze sobą części AD i BC.BLOCK 26
  
Print and cut the templates as before.
Wydrukuj i wytnij szablony jak poprzednio. Cut the fabrics / Wytnij tkaniny.
Sew together all the fabrics. / Zszyj ze sobą tkaniny.


Press the seams open. / Zaprasuj szwy otwarte.


Sew the blocks together in rows. Next, sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj bloki w rzędach. Następnie zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.  
 
 
SPONSORS/ SPONSORZY
 
  SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.

poniedziałek, 1 czerwca 2020

"Geometric Fun" Quilt Along (15th Part)


Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.
This month we are working with the 15th Part, which you can see above. Download this part for free from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

W tym miesiącu pracujemy nad częścią nr 15, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.
Let's start / No to zaczynamy

BLOCK 3
Make two blocks No. 3 using this instruction.

Wykonaj 2 bloki nr 3 używając tej instrukcji.BLOCK 5


Make block No 5 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 5 używając TEJ instrukcji.


BLOCK 24

Make block No 24 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 24 używając TEJ instrukcji.
 


Sew the blocks together in rows. Next, sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj bloki w rzędach. Następnie zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.  
 
 
SPONSORS/ SPONSORZY
  SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.
piątek, 1 maja 2020

"Geometric Fun" Quilt Along (14th Part)

Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.


This month we are working with the 14th Part, which you can see above. Download this part for free from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

W tym miesiącu pracujemy nad częścią nr 14, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.


Let's start / No to zaczynamy

BLOCK 1
Make two blocks No. 1 using this instruction.

Wykonaj 2 bloki nr 1 używając tej instrukcji.


BLOCK 11


Make block No 11 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 11 używając TEJ instrukcji.
 
 
BLOCK 24

Print the templates of the block 24 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony bloku nr 24, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.
 
 
 
Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ")
 

This block includes 1 large template, which doesn't fit on one page. To connect it correctly, follow the description below.
Cut the template along the seam allowances.
 
Ten blok zawiera 1 duży szablon, który nie mieści się na jednej stronie. Aby go prawidłowo połączyć postępuj zgodnie z poniższym opisem. 
Wytnij szablon wzdłuż zapasów na szew.

 

 Next glue it along the margins visible on the pages.
 Następnie sklej go wzdłuż marginesów widocznych na stronach.


Cut the fabrics/ Wytnij tkaniny. 


Next ,make the block using sewing curves instruction . 
Następnie, zszyj ze sobą obie części bloku z wykorzystaniem tej instrukcji.
 
 


Sew the blocks together in rows. Next, sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj bloki w rzędach. Następnie zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.  
 
 

SPONSORS/ SPONSORZY
  SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.