czwartek, 26 marca 2020

Welcome Olfa, the new sponsor of our QAL ✂

I am very excited about the fact that another company has joined the group of sponsors of "Geometric Fun QAL".

The Japanese company Olfa Corporation is a well-known manufacturer of hand cutting tools among quilters.
Olfa products such as rotary cutters, cutting mats or quilt rulers are the basic equipment for those dealing with this topic.
The Olfa's invention of the Rotary Cutter totally changed the world of quilting techniques, and delivered extraordinary convenience no one could imagine back then.
Olfa blades are made of the highest quality materials, forged using traditional Japanese sword production technologies.


Jestem bardzo podekscytowana faktem, że do grona sponsorów "Geometric Fun QAL" dołączyła kolejna firma- Olfa.
Japońska firma Olfa Corporation to dobrze znany wśród fanów quiltu i patchworku na całym świecie producent ręcznych narzędzi tnących. Produkty firmy Olfa, takie jak noże krążkowe, maty samogojące czy szablony do cięcia to podstawowe wyposażenie dla osób zajmujących się tym tematem.
Ostrza marki Olfa są wykonywane z najwyższej jakości materiałów, kute przy  wykorzystaniu  tradycyjnych technologii produkcji mieczy japońskich, ostrzone technologiami, które dają długą żywotność ostrza i ostatecznie wykańczane z kunsztem typowym dla japońskiego rzemiosła.
Uchwyty i rękojeści, które pozwalają użytkownikom w pełni wykorzystać wysoką wydajność cięcia tych ostrzy, są projektowane, opracowywane i produkowane w Japonii i poddawane rygorystycznym kontrolom jakości podczas całego procesu. Firma Olfa jest dumna z niezmiennej jakości, jaką możemy odnaleźć w każdym jej produkcie.
Polskim przedstawicielem i wyłącznym bezpośrednim importerem narzędzi OLFA w Polsce jest firma K.O.M.A. z Krakowa.
Olfa has given us one of the main prizes and sets that you can win in our monthly challenges.
You can win one of these sets this month. Details of the challenge can be found tomorrow on my Instagram and Facebook. Good luck !


Firma Olfa ofiarowała jedną z nagród głównych naszej zabawy oraz zestawy, które możecie wygrać w naszych miesięcznych wyzwaniach. Jeden z takich zestawów możecie wygrać już w tym miesiącu. Szczegóły wyzwania znajdziecie jutro na moim Instagramie i Facebooku. Życzę powodzenia !  poniedziałek, 23 marca 2020

FREE PATTERNS 💗


Hello quilters
I am curious what do you do during the isolation period? It is certainly a very difficult time for you and your families. I hope you take care of yourself and you are safe.
I decided to make some of my free patterns available again to bring a little light to you while many of you stay home.  
They are currently available in my FB group

Join us and have fun !

Witajcie.
Jestem ciekawa czym zajmujecie się w okresie izolacji?
To z pewnością bardzo trudny czas dla Was i Waszych rodzin. Mam nadzieję, że uważacie na siebie i jesteście bezpieczni.
Aby uprzyjemnić Wam ten czas, postanowiłam ponownie udostępnić kilka darmowych wzorów. Mam tutaj na myśli projekty, które były dostępne na moim blogu trzy lata temu.
W tej chwili znajdziecie je w mojej grupie na Facebooku.
Życzę udanej zabawy !
niedziela, 1 marca 2020

"Geometric Fun" Quilt Along (12th Part)

Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.
This month we are working with the 12th Part, which you can see above. Download this part for free from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

W tym miesiącu pracujemy nad częścią nr 12, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.


Let's start / No to zaczynamy

BLOCK 3
Let's start with block No. 3
Sewing instruction for this block can be found here.

Zacznijmy od bloku nr 3, którego instrukcję szycia znajdziecie tutaj.


BLOCK 22

Print the templates of the block 22 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.Wydrukuj szablony bloku nr 22, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.
 
Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ")

Cut the fabrics. To make cutting easier, sign templates by typing the name or the color of the fabric.
Wytnij tkaniny. Aby ułatwić sobie wycinanie podpisz szablony wpisując nazwę tkaniny lub po prostu jej kolor.Sew the pieces according to the diagram below.
Zszyj tkaniny zgodnie z poniższym diagramem.

Put upper pieces A and B right sides together and stitch them. Press the seam open.
Połóż górne odcinki A i B prawymi stronami do siebie i zszyj. Zaprasuj szew otwarty.


Repeat with the remaining pieces A and B.
Powtórz czynność z pozostałymi odcinkami A i B.Next, join together AB and AB.
Następnie, połącz ze sobą AB i AB.


At the end stitch the circle in the block using this instruction.
Na koniec wszyj koło używając tej instrukcji.
BLOCK 23
 
Print the templates of the block 23 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony bloku nr 23, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.
 
 

Today's part includes 2 small templates and 3 large templates. As you probably noticed the large templates don't fit on one page. To connect them correctly, follow the description below.

Dzisiejsza część składa się z dwóch małych i trzech dużych szablonów.
Jak pewnie zauważyłeś duże szablony nie mieszczą się na jednej stronie. Aby je prawidłowo połączyć postępuj zgodnie z poniższym opisem. 

Cut the templates along the seam allowances.
Wytnij szablony wzdłuż zapasów na szew.

 Next glue them along the margins visible on the pages.
 Następnie sklej je wzdłuż marginesów widocznych na stronach.


Cut the fabrics. To make cutting easier, sign templates by typing the name or the color of the fabric.
Wytnij tkaniny. Aby ułatwić sobie wycinanie podpisz szablony wpisując nazwę tkaniny lub po prostu jej kolor.


 
Put the pieces E and D right sides together and stitch them as shown on the pictures below.
Połóż odcinek E i D (prawymi stronami do siebie) i zszyj tak jak to widać na poniższych zdjęciach.


 IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.

WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.

Press the seam open.
Zaprasuj szew otwarty.
Repeat all the steps with other pieces of the block.
Powtórz czynności z kolejnymi odcinkami bloku.
 
 
When your block is finished, repeat all the steps to make another block 23.
Powtórz wszystkie czynności tworząc kolejny blok nr 23.
 

 SPONSORS/ SPONSORZY


https://www.aurifil.com/

https://fundacjalemura.pl/


https://b-craft.pl/


 SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.

piątek, 21 lutego 2020

"Giraffe" Quilt Pattern

Lucy giraffe is one of my latest designs. I have already written about it on Facebook and Instagram. However, if you have not had the opportunity to see it, I invite you to read this post.
 
Żyrafa Lucy, to jeden z moich najnowszych wzorów. Mogłeś go widzieć na Facebook'u lub moim Instagram'ie. Jeżeli jednak nie, zapraszam Cię do lektury.


After the huge and unexpected success of the "So Dearly" quilt, I decided to enlarge the collection of patterns with animals by more items.
"Giraffe" quilt is one of those I've had in my head since the beginning of 2019, but I still lacked time to sew it. Fortunately, I managed to finish it before the end of 2019. Now it's time for quilting.


Po ogromnym i jak dla mnie niespodziewanym sukcesie quiltu "So Dearly" postanowiłam powiększyć kolekcję wzorów ze zwierzętami o kolejne egzemplarze.
"Giraffe" quilt, to jeden z tych, który "chodził za mną" już od początku 2019 roku, jednak wciąż brakowało mi czasu na jego uszycie. Na szczęście udało mi się go ukończyć jeszcze przed końcem 2019. Teraz czas na pikowanie.I made the whole quilt of Art Gallery Fabrics.

I sewed the top using solid fabrics, but in the background I used Clear Reflections from the Capsules- Lower the Volume collection. On the back I'm going to use the Splendor 1920 fabric designed by Bari J.
As for the threads, as usual, I used the irreplaceable
Aurifil threads. I use them both for quilting and when sewing.
The pattern is designed in the Electric Quilt program.

 
Cały quilt wykonałam z tkanin firmy Art Gallery.
Top uszyłam z tkanin jednolitych, natomiast w tle użyłam Clear Reflections z kolekcji Capsules- Lower the Volume. Z tyłu zamierzam użyć tkaniny Splendor 1920 zaprojektowanej przez Bari J.

Jeżeli chodzi o nici, to jak zwykle były to niezastąpione nici firmy Aurifil. Używam ich zarówno do pikowania jak i podczas szycia.

Wzór został zaprojektowany w programie Electric Quilt.


The pattern is available in my ETSY.

Finished size of the quilt- 30″ x 45"

This pattern is 61 pages long and includes 22 pages of sewing instruction, 36 pages of templates and coloring page.

Fabrics and threads
You need about :

1 1/2 yards fabric for a background
1 1/4 yards total in colors of your choice for the body
1 ¼ yards of backing fabric
( width of fabrics 44” )
1 ¼ yards of batting
Fabric for binding
matched
Aurifil threads 


You can use bundles, rollers or just scraps of fabrics. You need minimum 7 different colors for

the body and dark scraps for eyes and the nose, but you can use much more.
Solid fabrics will be the best choice. If you care about printed fabrics, use those with a very
small pattern.
If you would like to play with colors, you can use the coloring page to create your own version of the
giraffe. 

Wzór jest dostępny w moim sklepie ETSY
Rozmiar quiltu to 30"x45"
Wzór zawiera 61 stron, w tym 22 strony instrukcji szycia, 36 stron z szablonami oraz kolorowankę.

Tkaniny i nici
Potrzebujesz około:
1,5m tkaniny na tło
1,25m tkanin w wybranych przez Ciebie kolorach do uszycia żyrafy
1,25m tkaniny na tył
(szerokość tkanin to 44")
1,25m włókniny
tkaniny na lamówkę
dopasowanych nici Aurifil

Możesz użyć zestawów, rolek lub po prostu resztek tkanin. Potrzebujesz minimum 7 różnych kolorów do uszycia żyrafy oraz ciemnych resztek na oczy i nos. Dobrze się sprawdzą tkaniny jednobarwne lub printy z delikatnym wzorem.
Jeśli masz ochotę pobawić się kolorami, użyj kolorowanki zawartej we wzorze i stwórz własną wersję żyrafy.


For the first time I worked with a group of pattern testers. They have turned in some amazing work and I hope you enjoy looking at their beautiful work and fabric choices!

Po raz pierwszy współpracowałam z grupą testerów, a ich pomoc okazała się niezastąpiona. Mam nadzieję, że spodobają Wam się ich wspaniałe prace.

by Renata


 by Thunder


by Stefcia
by Lee

by Elaina


Thank you so much! I hope you enjoyed this look into the "Giraffe Quilt" pattern !
Mam nadzieję, że spodobały Ci się wspaniałe wersję moich testerek !