czwartek, 1 sierpnia 2019

"Geometric Fun" Quilt Along (5th Part)


Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.This time we are working with the 5th Part, which you can see above. Download this part for free today from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

Tym razem pracujemy nad częścią nr 5, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.Let's start / No to zaczynamy
 
BLOCK 10
Print the templates of the block 10 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony bloku nr 10, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.


Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ")
This block includes 3 small templates and 1 large template. As you probably noticed the large template don't fit on the one page. To connect it correctly, follow the description below.

Dzisiejsza część składa się z 3 małych i 1 dużego szablonu.
Jak pewnie zauważyłeś duży szablony nie mieści się na jednej stronie. Aby go prawidłowo połączyć postępuj zgodnie z poniższym opisem. 


Cut the template along the seam allowance.
Wytnij szablon wzdłuż zapasu na szew.
Next, glue it along the margins visible on the pages.
Następnie, sklej go wzdłuż marginesów widocznych na stronach.Cut the fabrics. To make cutting easier, sign templates by typing the name or the color of the fabric.
Wytnij tkaniny. Aby ułatwić sobie wycinanie podpisz szablony wpisując nazwę tkaniny lub po prostu jej kolor.IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.


WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.
 Join the piece A to B. Use this sewing curves instruction.
Połącz ze sobą odcinki A i B używając tej instrukcji szycia po łuku.


To the AB piece sew C piece.
Do odcinka AB przyszyj odcinek C.

At the end, add D piece.
Na koniec doszyj odcinek D.

BLOCK 11
Print the templates of the block 11 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony bloku nr 11, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.
This block includes 1 small template and 2 large.
Ten blok zawiera 1 mały szablon oraz 2 duże.


Combine them in the same way as explained in the description of block 10.
Połącz je tak samo, jak to opisałam w przypadku bloku nr 10.Cut the fabrics. Don't forget to sign templates.
Wytnij tkaniny. Nie zapomnij wcześniej podpisać szablonów.


Sew together all the pieces. Use the sewing curves instruction.
Połącz ze sobą wszystkie odcinki. Użyj instrukcji szycia po łuku.


BLOCK 3
Make two blocks No 3 using THIS instruction.
Uszyj dwa bloki nr 3 używając TEJ instrukcji.
 Sew the blocks together in rows. 
Zszyj bloki w rzędach.  
Sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.
 SPONSORS/ SPONSORZY
https://www.aurifil.com/

https://fundacjalemura.pl/
https://b-craft.pl/
 SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.


1 komentarz:

  1. This is quite the quilt! I wish I had it together enough to sew along! I’m loving being able to see everyone’s progress on your FB page. It’s very inspirational.

    OdpowiedzUsuń

Your comments mean so much to me and really keep me motivated!
Also, if you have any question, feel free to ask!

Wasze komentarze są dla mnie niezwykle ważne i zawsze motywują mnie do działania:)
Dziękuję za każde pozostawione słowo!!!