piątek, 1 listopada 2019

"Geometric Fun" Quilt Along (8th Part)

Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.
This time we are working with the 8th Part, which you can see above. Download this part for free today from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

Tym razem pracujemy nad częścią nr 8, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.
 Let's start / No to zaczynamy 
BLOCK 4
Make block No. 4 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 4 używając TEJ instrukcji.
BLOCK 15Print and mark templates as in block No 4. Next, cut all the fabrics
Wydrukuj i oznacz szablony jak w poprzednim bloku. Następnie wytnij tkaniny.
 


Following the block 15 assembly diagram, sew together A Piece and F Piece. Put the pieces right sides together and sew them out.

Postępuj zgodnie z poniższym diagramem.
Połącz ze sobą część A i F. Połóż tkaniny prawymi stronami do siebie i zszyj.
block 15 assembly diagram

Next, (proceeding in the same way) sew E, D, and C pieces.
Następnie, postępując w ten sam sposób, doszyj tkaniny E, D, i C.Next, join AFEDC piece with the B piece. Press all the seams open.
Połącz część AFEDC z odcinkiem B. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.


 

 BLOCK 16
 
Print and mark templates as in previous blocks. Next, cut all the fabrics
Wydrukuj i oznacz szablony jak w poprzednich blokach. Następnie wytnij tkaniny.
 

Sew together F,G,H and I pieces.
Zszyj ze sobą odcinki F,G,H,I.


Next, sew together A, B, and C pieces.
 Następnie zszyj ze sobą odcinki A, B, C.


Sew together K, J, and D. Next, to the longest edge of the piece sew E piece.
Zszyj ze sobą K,J i D. Następnie do najdłuższego brzegu powstałego odcinka doszyj E.


Sew together ABC and KJDE pieces. Next, add FGHI piece.
Zszyj ze sobą odcinki ABC i KJDE. Następnie dodaj odcinek FGHI.


 
Block 17

Print and mark templates as in previous blocks. Next, cut all the fabrics
Wydrukuj i oznacz szablony jak w poprzednich blokach. Następnie wytnij tkaniny.Add B pieces to the C piece like you can see on the diagram.
Dodaj odcinki B do C tak jak to widać na powyższym diagramie.


Next, to the BCB piece add two A pieces.
Następnie, do odcinka BCB dodaj odcinki A.
 SPONSORS/ SPONSORZY

 
https://www.aurifil.com/

https://fundacjalemura.pl/


https://b-craft.pl/


 SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Your comments mean so much to me and really keep me motivated!
Also, if you have any question, feel free to ask!

Wasze komentarze są dla mnie niezwykle ważne i zawsze motywują mnie do działania:)
Dziękuję za każde pozostawione słowo!!!