czwartek, 26 maja 2016

"Swirling" PillowMy sister is dreaming about a grey set for her living room. She want to have pillows and a table topper. I decided to create new patterns to realize her dreams. As the first one I finished a pillow.

Moja siostra marzy o szarym komplecie do pokoju gościnnego. Bardzo chce mieć zestaw poduszek oraz bieżnik. Aby zrealizować jej marzenie postanowiłam zaprojektować kilka nowych wzorów. Jako pierwszą skończyłam poduszkę.


 I have used fabrics with words, letters and numbers.
Wykonałam ją z tkanin w literki, słowa i liczby.


( I love Spring and sunny days like today. Look, like the pillow looks at this fresh grass. ) I have quilted it using a swirling quilting like it shows below. I think, thanks to that, the twisted design is more visible. 
Aby podkreślić zakręcony wzór użyłam spiralnego pikowania.  
The back side of pillow I quilted using grid quilting. I have used two colors of Aurifil thread.
Tył poduszki przepikowałam dwoma kolorami nici Aurifil


The binding is a combination of two fabrics.
Lamówka, to kombinacja dwóch tkanin użytych z przodu poduszki.Finished size: 16"x16"
Fabrics: Combination of greys with words, letters and numbers
Quilting: using Aurifil threads 2024 and 2605

Rozmiar: 40,5cm x 40,5cm
Tkaniny: kombinacja tkanin w słowa, literki i cyfry
Pikowanie: z użyciem nici firmy Aurifil 2024 i 2605piątek, 6 maja 2016

Spring Publications


The first week of may is always busy with family events and this one has been no different. We have had such a fabulous and sunny week on the lake. I have had no time for sewing during this week , but it's now time for two of my earlier projects to be published in:

Pierwszy tydzień maja zawsze spędzamy z rodziną i tym razem nie było inaczej. Ostatni tydzień był bardzo słoneczny i z przyjemnością spędzaliśmy czas nad jeziorem. Przez te wspólne wypady na grilla nie miałam zbyt wiele czasu na szycie, ale właśnie dotarły do mnie dwa amerykańskie magazyny, w których dwie z moich wcześniejszych prac zostały opublikowane:
Make it! Patchwork
 "Noughts and Crosses Coasters" 


and 
Modern Patchwork Spring 2016 
"Green Dot" Table Topper 
If you would like, you can buy them  HERE and HERE.
Magazyny można kupić TUTAJ i TUTAJ

 

czwartek, 21 kwietnia 2016

"Moonlight" Quilt


According to the announcement I am putting photos of my new quilt. I have just finished it and I am reeeaaaally happy with this quilt. It will be a wonderful decoration of our bedroom.

Zgodnie z zapowiedzią umieszczam zdjęcia mojego ostatniego quiltu. Jestem z niego baaardzo zadowolona. Będzie piękną ozdobą naszej sypialni.For our quilt I was using 2 sets of "Figures" by Zen Chic for Moda.
Uszyłam go z tkanin z kolekcji "Figures" firmy Moda.and wonderful modern fabrics for a background.
i cudownych nowoczesnych tkanin w tłe.For a back side I bought this fantastic fabric from Craftfabric.
Tył quiltu wykonałam z tej fantastycznej tkaniny kupionej w Craftfabric.


I quilted this quilt using a template from Craftabric, too. 
Całość przepikowałam używając szablonu z tego samego sklepu.

 Of course I have used an Aurifil threads. This time white.
No i oczywiście użyłam do tego nici firmy Aurifil.  Tym razem w kolorze białym.Finished size: 78"x 94 1/2"
Fabrics: "Figures" by Zen Chic for Moda and modern prints with words and letters.
Quilting: Free motion on the home sewing machine- using Aurifil 2024 
Inside: Thermolam Plus TP970 by Pellon
 
Rozmiar: 198cm x 240cm
Tkaniny: "Figures" firmy Moda oraz drukowane tkaniny w literki i słowa
Pikowanie: z wolnej ręki na domowej maszynie do szycia z użyciem nici Aurifil 2024
Wewnątrz: włóknina Thermolam Plus TP970 firmy Pellon
niedziela, 3 kwietnia 2016

Circles again


Time to sew something for our bedroom, that is why I have just started my new quilt. I have created a new quilt pattern for this quilt ( with circles again).
Nadszedł czas, aby uszyć nowy quilt do naszej sypialni. Specjalnie na tę okazję zaprojektowałam nowy wzór.

About a year ago, I bought sets of "Figures" by Zen Chic for Moda...
Już jakiś rok temu zaopatrzyłam się w tkaniny z kolekcji "Figures" firmy Moda...

...and recently I bought some fabrics for a background and for a back side of the quilt. 
... a ostatnio dokupiłam jeszcze kilka tkanin na tło oraz tył quiltu.Below you can see some finished blocks. I hope I will show you a completed quilt, soon.
Poniżej widać kilka uszytych bloków. Mam nadzieję, że wkrótce będę mogła pokazać Wam ukończony quilt.

czwartek, 17 marca 2016

"Bike Chains Quilt" is finishedIn my last post ( a long time ago ), I wrote about my new pattern. Today, I can show you my new quilt. I admit, I did not expect that this quilt will be so laborious. It has 245 pieces of fabric and all of them are circles.  Many of them are very small, which makes sewing very difficult. I had to sew slowly and carefully. Any mistake would be visible in the next steps, so some of the seams I had to correct a few times.

W ostatnim moim poście (dawno dawno temu) pisałam o nowym wzorze, nad którym wówczas pracowałam. Dzisiaj mogę się już pochwalić gotowym quiltem. Przyznam jednak szczerze, że nie spodziewałam się, że będzie on tak bardzo pracochłonny. Quilt składa się z 245 kawałków tkanin. Wszystkie elementy to łuki. Wiele z nich jest bardzo małych, co dodatkowo utrudnia szycie. Każda pomyłka byłaby widoczna, dlatego niektóre szwy musiałam poprawiać po kilka razy.

Made with just two fabrics, created for modern and stylish home. For everyone who love unique designs.

Uszyty z dwóch kolorów tkanin, zaprojektowany dla nowoczesnego i stylowego domu. Wzór jest odpowiedni dla każdego kto lubi oryginalne wzory.

I quilted my quilt using grid quilting. I have used two colors of Aurifil thread.
Quilt przepikowałam w kratkę z użyciem nici firmy Aurifil.


Finished size: 57"x57"
Fabrics: Grunge Basics for Moda : Cream and Onyx

Rozmiar: 145cm x 145cm
Tkaniny: Grunge Basics firmy Moda w kolorze Cream i Onyx
I am linking to Finish it up FridayRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...