czwartek, 21 kwietnia 2016

"Moonlight" Quilt


According to the announcement I am putting photos of my new quilt. I have just finished it and I am reeeaaaally happy with this quilt. It will be a wonderful decoration of our bedroom.

Zgodnie z zapowiedzią umieszczam zdjęcia mojego ostatniego quiltu. Jestem z niego baaardzo zadowolona. Będzie piękną ozdobą naszej sypialni.For our quilt I was using 2 sets of "Figures" by Zen Chic for Moda.
Uszyłam go z tkanin z kolekcji "Figures" firmy Moda.and wonderful modern fabrics for a background.
i cudownych nowoczesnych tkanin w tłe.For a back side I bought this fantastic fabric from Craftfabric.
Tył quiltu wykonałam z tej fantastycznej tkaniny kupionej w Craftfabric.


I quilted this quilt using a template from Craftabric, too. 
Całość przepikowałam używając szablonu z tego samego sklepu.

 Of course I have used an Aurifil threads. This time white.
No i oczywiście użyłam do tego nici firmy Aurifil.  Tym razem w kolorze białym.Finished size: 78"x 94 1/2"
Fabrics: "Figures" by Zen Chic for Moda and modern prints with words and letters.
Quilting: Free motion on the home sewing machine- using Aurifil 2024 
Inside: Thermolam Plus TP970 by Pellon
 
Rozmiar: 198cm x 240cm
Tkaniny: "Figures" firmy Moda oraz drukowane tkaniny w literki i słowa
Pikowanie: z wolnej ręki na domowej maszynie do szycia z użyciem nici Aurifil 2024
Wewnątrz: włóknina Thermolam Plus TP970 firmy Pellon
niedziela, 3 kwietnia 2016

Circles again


Time to sew something for our bedroom, that is why I have just started my new quilt. I have created a new quilt pattern for this quilt ( with circles again).
Nadszedł czas, aby uszyć nowy quilt do naszej sypialni. Specjalnie na tę okazję zaprojektowałam nowy wzór.

About a year ago, I bought sets of "Figures" by Zen Chic for Moda...
Już jakiś rok temu zaopatrzyłam się w tkaniny z kolekcji "Figures" firmy Moda...

...and recently I bought some fabrics for a background and for a back side of the quilt. 
... a ostatnio dokupiłam jeszcze kilka tkanin na tło oraz tył quiltu.Below you can see some finished blocks. I hope I will show you a completed quilt, soon.
Poniżej widać kilka uszytych bloków. Mam nadzieję, że wkrótce będę mogła pokazać Wam ukończony quilt.

czwartek, 17 marca 2016

"Bike Chains Quilt" is finishedIn my last post ( a long time ago ), I wrote about my new pattern. Today, I can show you my new quilt. I admit, I did not expect that this quilt will be so laborious. It has 245 pieces of fabric and all of them are circles.  Many of them are very small, which makes sewing very difficult. I had to sew slowly and carefully. Any mistake would be visible in the next steps, so some of the seams I had to correct a few times.

W ostatnim moim poście (dawno dawno temu) pisałam o nowym wzorze, nad którym wówczas pracowałam. Dzisiaj mogę się już pochwalić gotowym quiltem. Przyznam jednak szczerze, że nie spodziewałam się, że będzie on tak bardzo pracochłonny. Quilt składa się z 245 kawałków tkanin. Wszystkie elementy to łuki. Wiele z nich jest bardzo małych, co dodatkowo utrudnia szycie. Każda pomyłka byłaby widoczna, dlatego niektóre szwy musiałam poprawiać po kilka razy.

Made with just two fabrics, created for modern and stylish home. For everyone who love unique designs.

Uszyty z dwóch kolorów tkanin, zaprojektowany dla nowoczesnego i stylowego domu. Wzór jest odpowiedni dla każdego kto lubi oryginalne wzory.

I quilted my quilt using grid quilting. I have used two colors of Aurifil thread.
Quilt przepikowałam w kratkę z użyciem nici firmy Aurifil.


Finished size: 57"x57"
Fabrics: Grunge Basics for Moda : Cream and Onyx

Rozmiar: 145cm x 145cm
Tkaniny: Grunge Basics firmy Moda w kolorze Cream i Onyx
I am linking to Finish it up Fridayśroda, 20 stycznia 2016

New quilt pattern- work in progress.I have just started a new quilt using my new pattern.
I have been thinking of the choice of fabric for this pattern for a long time. I did not want to use solids. I thought that fabrics with delicate shades will look better on this pattern, but now I'm really disorientated. I chose two colors of Grunge Basics from Moda, but those fabrics look very different in reality. I was worried about this cream fabric with a lot of brown shades. In the pictures it looks solid and it has been very comforting. But it was different with the second one.  I hope the whole will look good though.   

Właśnie zaczęłam kolejny quilt z użyciem mojego nowego wzoru.
Długo zastanawiałam się nad wyborem tkanin do tego quiltu. Nie chciałam używać tkanin jednolitych. Myślałam, że tkaniny z delikatnymi odcieniami będą wyglądać na tym wzorze lepiej i teraz jestem naprawdę zdezorientowana. Wybrałam dwa kolory z Grunge Basics firmy Moda, ale te tkaniny wyglądają na zdjęciach całkiem inaczej niż w rzeczywistości. Martwiłam się o tą kremową z wieloma brązowymi odcieniami. Na zdjęciach wygląda jednak jak jednolita i to akurat bardzo mnie pocieszyło. Za to druga wręcz odwrotnie. Liczę na to, że jednak całość będzie wyglądała dobrze.

sobota, 2 stycznia 2016

Modern Patchwork Winter 2016


If you love modern patchwork like me, you should to know that the new issue of the "Modern Patchwork" magazine is finally on sale. The issue is printed and also is available in a downloadable version.  Inside you can find many fantastic quilts, some news (like fresh designer fabrics, studio style e.t.c.) and many templates ready to use.

Wiadomość dla wszystkich miłośniczek patchworku nowoczesnego. Pod koniec grudnia ukazał się nowy numer magazynu "Modern Patchwork".  Magazyn dostępny jest (jak zwykle) w formie elektronicznej oraz drukowanej, a wewnątrz mnóstwo inspirujących quiltów, różnego rodzaju poradny, wzory i szablony gotowe do użycia.
Inside the winter issue you can find two of my works:
"Medallion" Pillow- is on the front cover, too. 

Wewnątrz zimowego numeru znajdziecie m.in. dwie moje prace:
"Medallion" Pillow- również widoczną na okładce :)and /oraz
 "Deconstructed Windmill" QuiltIf you would like, you can buy it HERE.
Magazyn można kupić TUTAJ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...