sobota, 20 września 2014

I think everyone who love sewing needs something like this.

I don't know how it happens but I have Angina, ones again. I had only several days interval between both of them.
Unfortunately, I have a fever now, but I really want to share with you a double pocket case for notions (or a double case for notions - I don't know which name is right ???).  I made it for myself :)

It is untypical, but about that you can read below.

Nie wiem jak to się dzieje,ale znów mam anginę. Miałam tylko kilka dni przerwy pomiędzy jedną, a drugą. Niestety mam w tej chwili gorączkę,ale bardzo chciałam pokazać Wam szyciowy gadżet (nie wiem jak w naszym języku można go inaczej określić), który uszyłam tym razem dla siebie.
Jest trochę nietypowy,ale o tym poniżej.


It has two big pockets ( size of each 9"*10,5") with zippers.
Thanks to that, is really usefull during journey.

Posiada dwie, bardzo pojemne kieszenie (każda w rozmiarze 23cm*26,5cm) zapinane na zamek.
Dzięki temu jest bardzo przydatny podczas podróży.

 It has a magnetic closure for fasten pockets together. 
After opening a magnetic closure, you can find a place for pins.

Posiada  również zapięcie magnetyczne, które łączy obie kieszenie ze sobą.
Po jego otwarciu, od strony wewnętrznej znajduje się miejsce na igły i szpilki.
Finished size: 18" * 10,5"
The pattern was made by me.
All the parts of exteriors was quilted with batting.

Rozmiar: 46cm * 26,5cm
Uszyty jest według mojego projektu.
Wszystkie zewnętrzne części zostały przepikowane z włókniną.


sobota, 13 września 2014

"Windmill" Mini Quilt.


I was planning to show you another quilt, today...but unfortunately sometimes things are out of my control.
Last week I was sewing two of my new quilts and one of them (I wrote about this one here) is not finished yet :(  I was planning to finish both of them, but I am sick. I have Angina and I am feeling bad... I needed a little break.

Planowałam pokazać Wam dzisiaj inny quilt, ale niestety zdarzają się czasem sytuacje, na które nie mam większego wpływu.
W zeszłym tygodniu szyłam dwa quilty i jednego z nich nie zdążyłam jeszcze skończyć. Pisałam Wam o nim tutaj. Miałam zamiar skończyć obydwa, ale niestety zachorowałam na anginę i niezbyt dobrze się czuję. Potrzebowałam małej przerwy.

Today I can show you my quilt, which I called " Windmill ". It is a mini quilt, which I finished last week.

Tak więc dzisiaj umieszczam zdjęcia quiltu, który udało mi się skończyć w zeszłym tygodniu. Nazwałam go "Windmill", czyli wiatrak.
Some closeups.
Kilka zbliżeń.During quilting.
Podczas pikowania.

And back part of quilt.
Tył quiltu z widocznym pikowaniem.Finished size: 22'' * 22"
I used for that quilt only Kona Solids.
For quilting I used Aurifil thread.

Rozmiar: 56cm*56cm
Do uszycia quiltu użyłam tkanin jednolitych Kona Roberta Kaufmana.
Całość przepikowałam nićmi firmy Aurifil.

piątek, 5 września 2014

Aurifil Thread for Workshops.

A few days ago I got a package from one of my sponsors, the Aurifil Company.This is a big support for workshops, I run here in Poland. Alex (Product Manager & Brand Jedi at Aurifil) sent to me those beautiful spools of thread. This is another support from that sponsor. How good to have friends like Alex throughout the world :)

Kilka dni temu otrzymałam przesyłkę od jednego z moich sponsorów, firmy Aurifil. Jest to ogromna pomoc, wysłana z myślą o warsztatach, które prowadzę. Te piękne nici wysłał mi Alex (Product Manager & Brand Jedi at Aurifil) i jest to już kolejne wsparcie ze strony tego sponsora.
Przyznam szczerze, że dobrze jest mieć na świecie takich przyjaciół, jak Alex:)


 Uwielbiam nici tej fimy. Jeżeli jeszcze nie miałyście okazji ich wypróbować, to szczerze polecam.

wtorek, 2 września 2014

Who is the Winner ??


This time my pattern goes to:
 Tym razem mój wzór otrzymują:

 Congratulations to the winners!!!

 I am going to get in touch with you soon concerning the prize.  

 
Gratuluję Wam z całego serca!!! 

Wkrótce skontaktuję się z Wami w sprawie wygranej. 

niedziela, 31 sierpnia 2014

A New Quilt Pattern...

This is another PP project, that I designed a few weeks ago. The top of that quilt is almost finished, but I need a few days for quilting.
I used for that quilt only three colors of Kona Solids.


Oto kolejny quilt, który zaprojektowałam kilka tygodni temu. Przód quiltu jest już prawie skończony, ale potrzebuję jeszcze kilku dni na pikowanie.
Użyłam tutaj tylko trzech tkanin jednolitych Kona Cotton Solids.
 I hope, I will finish my new quilt to Sunday. If so, I will show you more photos.
Today, I can show you only a piece of my new quilt.

Mam nadzieję, że skończę go do niedzieli. Jeżeli tak, na pewno pokażę Wam więcej zdjęć.
Dzisiaj tylko mały fragment.


New Quilt Pattern- the beginning

czwartek, 28 sierpnia 2014

A new PP Pattern + Giveaway

Unfortunately, the holiday does not last forever...
My holiday ended in July, but I did not have much time to write a blog. First, I threw myself into sewing, because I was a little behind. Later, there were some workshops ... and I did not even notice when the month has passed since the last entry. 
I will try to catch up writing blog posts. 
So, I'll start with my new PP pattern. The project was created (partially) during a recent workshop. It was made completely in the EQ7.

Tak to niestety jest, że urlop kiedyś się kończy...
Mój skończył się już w lipcu, ale nie miałam zbyt wiele czasu na pisanie bloga. Najpierw rzuciłam się w wir szycia, bo nazbierało się trochę zaległości. Później warsztaty...i nawet nie zauważyłam kiedy minął miesiąc od ostatniego wpisu.
Postaram się nadrobić zaległości w pisaniu i zacznę od mojego nowego wzoru PP. 
Projekt powstał (częściowo) podczas ostatnich warsztatów. Został w całości wykonany w programie EQ7.


"Flowers"

the pattern is now available on my Etsy shop
wzór jest dostępny w moim nowo otwartym sklepie.  


Finished size
15"x15"
Well, I can be proud of the new skill. The project of my blog I made myself. It took me a little time, but the beginnings are always the most difficult.
No i mogę się pochwalić nową umiejętnością. Projekt mojego bloga zrobiłam sama. Trochę mi to zajęło,ale początki są zawsze najtrudniejsze.


Giveaway:

On the occasion of the new project I have for you a small Giveaway.  
If you would like to win a copy of  "Flowers" PP pattern, follow my blog via Google Friend Connect and then write me about it in the comment. 
 I will randomly draw 3 winners at the beggining of the next week (on Tuesday).
 
Przy okazji nowego projektu mam dla Was małe Candy. 
Jeśli macie ochotę wygrać mój wzór PP, wystarczy obserwować mojego bloga przez czytnik Google (w prawym pasku sieć znajomych Google) i napisać mi o tym w komentarzu. 
Na początku przyszłego tygodnia (we wtorek) wylosuję 3 zwycięzców.Remember that I have to have a way to contact you. If you are no-reply blogger that will be impossible.
Pamiętajcie, że muszę mieć możliwość skontaktowania się z Wami e-mailowo. Jeżeli jesteś tzw. no-reply blogger'em, pamiętaj o wpisaniu w komentarzu swojego adresu e-maila.


czwartek, 10 lipca 2014

Modern Patchwork Summer 2014

Hi everyone!! 
The latest issue of Modern Patchwork Summer 2014 arrived yesterday with the return of my projects that are featured on its pages.

Właśnie dotarł do mnie ostatni numer magazynu Modern Patchwork, w którym zostały opublikowane dwa moje projekty.
You can find in the magazine my coasters which I made for Dots on Dots Blog Hop.
Tym razem możecie tam znaleźć moje podstawki po kubek, które uszyłam kiedyś z okazji Dots on Dots Blog Hop.And "The Crossroad Pillow"
 Oraz nową poduszkę "Crossroad Pillow".


As always You can find in the magazine 27 beautiful projects. There are pillows, quilts, table runners and some fantastic projects for travel - bags, carrying cases etc.

W magazynie jak zwykle można znaleźć 27 pięknych i nowoczesnych projektów. 
Tym razem poza typowymi dodatkami do domu, jak poduszki, quilty i bieżniki, są tam również rzeczy przydatne podczas podróży ( torby, futerały itp.)

If You would like, You can buy this issue here
Magazyn można kupić tutaj. Jest dostępny zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej.


*******


W zawiązku z częstymi zapytaniami o kolejne warsztaty, mam przyjemność zaprosić Was do zakładki Warsztaty Patchworku. Znajdziecie tam aktualne informacje na temat zbliżających się szkoleń. Zaplanowałam kilka interesujących tematów, zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych.


*******piątek, 4 lipca 2014

Like every year...

This time I am going to talk on a different topic. In this year our daughter had a 6th birthday and like every year I decided to make some invitations (in this year 27 pieces). I do not like ordinary things but rather original ones and I must admit that it's a cool job, not only for a child. I've also had a good time during the preparation.


Tym razem z trochę innej beczki. W tym roku nasza córcia skończyła 6 lat i jak co roku zajęłam się produkcją (bo było ich aż 27sztuk) zaproszeń. Jak już pewnie wiecie strasznie nie lubię masówek,a poza tym to bardzo fajne zajęcie nie tylko dla dziecka. Ja też się przy tym nieźle bawiłam:)
Below there are some photos of prepared invitations.
Poniżej kilka zdjęć gotowych zaproszeń.


And inside / I wewnątrz.
By the way, I would like to welcome all new followers. It is nice to see
that more and more people visit my website.
  
Przy okazji chciałabym przywitać wszystkich nowych obserwatorów. Miło jest widzieć,że coraz więcej osób do mnie zagląda.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...