sobota, 15 czerwca 2019

Aurifil + Anna Maria Horner Challenge


Aurifil recently challenged their Aurifil Artisans to use Anna Maria Horner fat quarters from Free Spirit fabrics along with a favorite Aurifil thread to create a project.
I received three fat quarters below and 50wt thread in a coordinating color.
Całkiem niedawno dołączyłam do wyzwania organizowanego przez firmę Aurifil oraz Free Spirit fabrics. W ramach wyzwania każdy Aurifil Artisans miał otrzymać tłuste ćwiartki Anny Marii Horner oraz nici Aurifil. Zarówno tkaniny jak i nici były niespodzianką i do ostatniej chwili nie było wiadomo z czego będziemy szyć.


If you have followed me long, you may have noticed that I rarely use fabrics with a large pattern. Originally, I planned to sew a cosmetic bag (and then I could expose the beautiful fabrics pattern), but from what I noticed, many Artisans made cosmetic bags.
Jeżeli obserwujecie mnie wystarczająco długo, z pewnością wiecie,że rzadko szyję z tkanin z dużymi wzorami. Pierwotnie planowałam uszyć kosmetyczkę ( i wówczas mogłabym wyeksponować piękne wzory tych tkanin), ale zauważyłam, że wiele osób uszyło kosmetyczki w ramach tego wyzwania.

The second idea was PP pattern, but for that one I needed solid fabrics, not prints. I decided to use striped pieces and solid pieces of the fabrics. I added a few Kona Cotton Solids and started creating a new project.
Drugim pomysłem był wzór PP, a do tego potrzebowałam tkanin jednolitych, a nie printów. Zdecydowałam się wykorzystać pasiaste i jednolite fragmenty tkanin. Dodałam kilka solidów firmy Kona i rozpoczęłam tworzenie nowego projektu. 
 This is how the "Butterfly" block was created.
Tak oto powstał wzór "Butterfly"
Block has dimensions 19 "x19", so I decided to make a big pillow of it. In the back I will use fabric in butterflies and I will add something from my stock.
Blok ma wymiary 19" x 19", dlatego zdecydowałam się uszyć z niego dużą poduchę. Z tyłu wykorzystam tkaninę w motyle i dodam coś z własnych zapasów.


 
 The pattern will be available soon in my ETSY.
Wzór będzie wkrótce dostępny w moim sklepie ETSY.

1 komentarz:

Your comments mean so much to me and really keep me motivated!
Also, if you have any question, feel free to ask!

Wasze komentarze są dla mnie niezwykle ważne i zawsze motywują mnie do działania:)
Dziękuję za każde pozostawione słowo!!!