piątek, 21 lutego 2020

"Giraffe" Quilt Pattern

Lucy giraffe is one of my latest designs. I have already written about it on Facebook and Instagram. However, if you have not had the opportunity to see it, I invite you to read this post.
 
Żyrafa Lucy, to jeden z moich najnowszych wzorów. Mogłeś go widzieć na Facebook'u lub moim Instagram'ie. Jeżeli jednak nie, zapraszam Cię do lektury.


After the huge and unexpected success of the "So Dearly" quilt, I decided to enlarge the collection of patterns with animals by more items.
"Giraffe" quilt is one of those I've had in my head since the beginning of 2019, but I still lacked time to sew it. Fortunately, I managed to finish it before the end of 2019. Now it's time for quilting.


Po ogromnym i jak dla mnie niespodziewanym sukcesie quiltu "So Dearly" postanowiłam powiększyć kolekcję wzorów ze zwierzętami o kolejne egzemplarze.
"Giraffe" quilt, to jeden z tych, który "chodził za mną" już od początku 2019 roku, jednak wciąż brakowało mi czasu na jego uszycie. Na szczęście udało mi się go ukończyć jeszcze przed końcem 2019. Teraz czas na pikowanie.I made the whole quilt of Art Gallery Fabrics.

I sewed the top using solid fabrics, but in the background I used Clear Reflections from the Capsules- Lower the Volume collection. On the back I'm going to use the Splendor 1920 fabric designed by Bari J.
As for the threads, as usual, I used the irreplaceable
Aurifil threads. I use them both for quilting and when sewing.
The pattern is designed in the Electric Quilt program.

 
Cały quilt wykonałam z tkanin firmy Art Gallery.
Top uszyłam z tkanin jednolitych, natomiast w tle użyłam Clear Reflections z kolekcji Capsules- Lower the Volume. Z tyłu zamierzam użyć tkaniny Splendor 1920 zaprojektowanej przez Bari J.

Jeżeli chodzi o nici, to jak zwykle były to niezastąpione nici firmy Aurifil. Używam ich zarówno do pikowania jak i podczas szycia.

Wzór został zaprojektowany w programie Electric Quilt.


The pattern is available in my ETSY.

Finished size of the quilt- 30″ x 45"

This pattern is 61 pages long and includes 22 pages of sewing instruction, 36 pages of templates and coloring page.

Fabrics and threads
You need about :

1 1/2 yards fabric for a background
1 1/4 yards total in colors of your choice for the body
1 ¼ yards of backing fabric
( width of fabrics 44” )
1 ¼ yards of batting
Fabric for binding
matched
Aurifil threads 


You can use bundles, rollers or just scraps of fabrics. You need minimum 7 different colors for

the body and dark scraps for eyes and the nose, but you can use much more.
Solid fabrics will be the best choice. If you care about printed fabrics, use those with a very
small pattern.
If you would like to play with colors, you can use the coloring page to create your own version of the
giraffe. 

Wzór jest dostępny w moim sklepie ETSY
Rozmiar quiltu to 30"x45"
Wzór zawiera 61 stron, w tym 22 strony instrukcji szycia, 36 stron z szablonami oraz kolorowankę.

Tkaniny i nici
Potrzebujesz około:
1,5m tkaniny na tło
1,25m tkanin w wybranych przez Ciebie kolorach do uszycia żyrafy
1,25m tkaniny na tył
(szerokość tkanin to 44")
1,25m włókniny
tkaniny na lamówkę
dopasowanych nici Aurifil

Możesz użyć zestawów, rolek lub po prostu resztek tkanin. Potrzebujesz minimum 7 różnych kolorów do uszycia żyrafy oraz ciemnych resztek na oczy i nos. Dobrze się sprawdzą tkaniny jednobarwne lub printy z delikatnym wzorem.
Jeśli masz ochotę pobawić się kolorami, użyj kolorowanki zawartej we wzorze i stwórz własną wersję żyrafy.


For the first time I worked with a group of pattern testers. They have turned in some amazing work and I hope you enjoy looking at their beautiful work and fabric choices!

Po raz pierwszy współpracowałam z grupą testerów, a ich pomoc okazała się niezastąpiona. Mam nadzieję, że spodobają Wam się ich wspaniałe prace.

by Renata


 by Thunder


by Stefcia
by Lee

by Elaina


Thank you so much! I hope you enjoyed this look into the "Giraffe Quilt" pattern !
Mam nadzieję, że spodobały Ci się wspaniałe wersję moich testerek !

2 komentarze:

Your comments mean so much to me and really keep me motivated!
Also, if you have any question, feel free to ask!

Wasze komentarze są dla mnie niezwykle ważne i zawsze motywują mnie do działania:)
Dziękuję za każde pozostawione słowo!!!