wtorek, 2 kwietnia 2019

"Geometric Fun" Quilt Along (1st Part)


Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.We start with the part which you can see above. Download this part for free today from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.

Zaczynamy od części widocznej na powyższym zdjęciu. Możesz ją dzisiaj pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.


 Let's start / No to zaczynamy

Print the templates and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.


Following the pictures below,  sew A Piece to B Piece.  
Zszyj ze sobą część A i B, tak jak to widać na poniższych zdjęciach.IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.
WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.

Put the pieces right sides together and sew them out.
IMPORTANT !! At the end of the stitch be sure to use a locking stitch front - back.
Połóż tkaniny prawymi stronami do siebie i zszyj.
WAŻNE !! Na końcu ściegu pamiętaj o zaryglowaniu ściegiem przód - tył.
 Press the seam allowance open. / Zaprasuj szew otwarty.Next using this tutorial stitch circle in the block.
Następnie wszyj koło używając tego tutorialu.
Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ")

 
 


Repeat all the steps with another blocks.
Powtórz wszystkie kroki z pozostałymi blokami.

Sew the blocks together in rows. 
Zszyj bloki w rzędach.  
 
Sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.


SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.

3 komentarze:

  1. Wow!! I have to do this...looks really neat

    OdpowiedzUsuń
  2. I've just found you today and am looking forward to making this quilt. I can't seem to find the colouring page. Thanks!

    OdpowiedzUsuń
  3. Just where have I been? I’m very intrigued and will dig through my stash today to see if I have what I need to catch up and make this! It might have to be very scrappy!

    OdpowiedzUsuń

Your comments mean so much to me and really keep me motivated!
Also, if you have any question, feel free to ask!

Wasze komentarze są dla mnie niezwykle ważne i zawsze motywują mnie do działania:)
Dziękuję za każde pozostawione słowo!!!