niedziela, 9 lipca 2017

Sew All Around QAL << On The Wave Quilt - Part 2 >>


It's time for the 2nd part of "On The Wave" quilt pattern. I hope you are ready for this pleasant stage. If not, don't worry. We have still a lot of time for sewing. 

Czy jesteście gotowi na drugą część wzoru "On The Wave" ? Nawet jeżeli dopiero zaczynacie, z pewnością zdążycie nadrobić wszystkie zaległości. Mamy jeszcze sporo czasu na szycie.

SPONSORS 
If you are new here I want to invite you to the main post of Sew All Aroud Quilt Along. There are all important informations and templates.
Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, zapraszam Cię do głównego posta poświęconego zabawie- TUTAJ.
Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje oraz linki.


 On The Wave Quilt- PART 2MAKE THE BLOCKS
Following the diagram,  sew A piece (Nocturnal) to C piece (Cherry Lipgloss). See "Sewing Curves" instruction below.
Postępując zgodnie z poniższym diagramem, przyszyj element A (w kolorze Nocturnal) do elementu C (w kolorze Cherry Lipgloss).  Szczegółową instrukcję szycia po łuku znajdziesz poniżej.
SEWING CURVES

Quilters soon learn that there are many methods for sewing curves-pins (or no pins, or just one pin), basting glue, or using a special foot. I find that to get a perfect arch, I need to pin frequently along the curve. You may find success with another method. In any case, having more than one technique in your toolkit is always an advantage!

Jest wiele sposobów szycia łuków- z użyciem szpilek, bez szpilek lub tylko z jedną; z użyciem kleju lub z użyciem specjalnej stopki. Moją ulubioną metodą na uzyskanie idealnych łuków jest szycie z użyciem szpilek na całej ich długości. Być może uznacie, że inna metoda bardziej Wam odpowiada, ale myślę, że znajomość kilku metod jest zawsze dodatkowym atutem.


Note: I have used a different colors of pins to make this instruction easier to follow.
Uwaga: Aby instrukcja była łatwiejsza do zrozumienia, użyłam różnych kolorów szpilek.
Start with an A and an C template.
Rozpocznij z elementami A i C.
Fold each piece in half. Fingerpress at the centers.
Złóż oba elementy w połowie i zaprasuj (lub dociśnij mocno palcem).

With A on top, align and pin the centers with right sides together.
Zepnij oba elementy prawymi stronami do siebie w zaznaczonym centralnym punkcie. 
Element A powinien być na górze.


Pin the ends of the pieces together. Remember that both ends must be aligned.
Zepnij ze sobą brzegi. Pamiętaj, że obie krawędzie muszą być wyrównane. Pin the curve beetween the first 2 pins (orange pin) 
Pomiędzy obie żółte szpilki, przypnij kolejną (pomarańczową). 
Between all the pins, pin next two (purple pins) 
Następnie pomiędzy wszystkie szpilki przypnij kolejne dwie ( fioletowe).

 

Next between all the pins, pin next four (white) 
Następnie pomiędzy wszystkie szpilki przypnij kolejne ( białe ).Using the same method pin the other side.
 Używając tej samej metody zepnij przeciwną stronę łuku.


IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.
WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.


 Sew the curve with A on top. Stitch slowly , removing the pins as you get near them.
Zszyj łuk z elementem A na górze. Szyj powoli, usuwając szpilki jedna po drugiej dopiero wtedy gdy będziesz bardzo blisko nich.
 

Iron the seam toward A. 
IMPORTANT !!! If you iron seam toward C, your circle will be convex. If you iron seam toward A, your circle will be concave. Select the page that you prefer.
Zaprasuj szew w stronę elementu A.
WAŻNE !!! Jeżeli zaprasujesz szew w stronę elementu C, to Twoje koło będzie wypukłe. Jeżeli zaprasujesz szew w stronę elementu A, to Twoje koło będzie wklęsłe. Wybór strony zależy od Ciebie.


Following the Sewing Curves Chart repeat all the steps with other curves. 
 Powtórz wszystkie kroki z kolejnymi łukami. W tabeli Sewing Curves Chart znajdziesz informację, które kolory i w jakich ilościach należy ze sobą połączyć.
Quilt Assembly Diagram
Sewing Curves Chart 
Quilt Assembly Diagram- 2nd version  Sewing Curves Chart
 Another part of the fun will be soon !!! You just need to be following along somewhere so that you don’t miss the announcements. You can:
follow my blog
follow on Instagram
join "Sew All Around Quilt Along 2017" Facebook Group
like my Facebook Page

Kolejna część zabawy zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu. Aby nie przeoczyć zapowiedzi możesz mnie obserwować w dowolnym miejscu: 
obserwuj mojego bloga
możesz mnie obserwować na Instagramie
dołącz do grupy na Facebook'u związanej z tą zabawą "Sew All Around Quilt Along 2017"
polub moją srone na Facebook'u 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Your comments mean so much to me and really keep me motivated!
Also, if you have any question, feel free to ask!

Wasze komentarze są dla mnie niezwykle ważne i zawsze motywują mnie do działania:)
Dziękuję za każde pozostawione słowo!!!