niedziela, 16 kwietnia 2017

Sew All Around QAL << Lemon Juice Quilt Part 6 >>


It’s time for the last part of the "Lemon Juice Quilt" pattern. Today we will bind our quilts.
If you are new here, welcome to my "Sew All Round Quilt Along" !!! If you want find out more about this Quilt Along, you can check out this post for all the info. I hope you will have fun!!

Czas na ostatnią część wzoru "Lemon Juice Quilt". Dzisiaj obszyjemy nasze quilty lamówką.
Przy okazji chciałabym przywitać wszystkie nowe osoby, chcące dołączyć do zabawy "Sew All Aroung Quilt Along". Aby poznać wszystkie szczegóły, zapraszam Was TUTAJ. Znajdziecie tam niezbędne informacje oraz linki. Życzę udanej zabawy !!!

SPONSORS of the QAL
 

"Lemon Juice Quilt"

BINDING

From the Art Gallery Pure Elements Caviar and Honeydew fabrics cut strips with a width of 2". This is my choice of colors for the "Lemon Juice Quilt", but if you want to use other fabics for your quilt, just do it.

Z tkaniny dobranej kolorystycznie do quiltu wytnij jak najdłuższy pasek o szerokości 5cm. W swoim quilcie użyłam tkanin Art Gallery Pure Elements Caviar oraz Honeydew.
If the binding, that you want to use to bind the quilt, is too short and you must use several parts of the fabric (or you use a binding in a different colors like me), follow these instruction.  

Jeżeli lamówka,którą chcesz obszyć quilt jest zbyt krótka i musisz wykonać ją z kilku odcinków tkaniny,to należy to zrobić według poniższej instrukcji.Two parts must be composed like you can see it below (right sides together).
Dwa odcinki ułóż jak na poniższym zdjęciu (prawymi stronami do siebie).
Sew them together in a way that you can see on the picture.
 Zszyj w taki sposób jak widać poniżej.

 Cut off the unwanted part.
Odetnij niepotrzebny fragment.


Press the seam open.
Zaprasuj szew otwarty.


 The binding done this way looks like that.
 Gotowa lamówka po zszyciu wygląda tak.Stitch the parts. Start from the top of quilt. Start binding like you can see on the picture below. The distance from the edge is about 1/2".

Przyszyj lamówkę do quiltu. Ułóż go przodem do góry i rozpocznij przyszywanie w taki sposób jak widać na poniższym zdjęciu. Odległość od krawędzi to 1/2 cala, czyli około 1,3cm.You should end up at a suitable distance from the next edge (about 1/2"). Do not sew till the end.
Skończ w odpowiedniej odległości od następnej krawędzi ( 1/2" czyli około 1,3cm). Nie szyj do końca.


The next move is as shown below.
 Następny ruch jak widać poniżej.


 Next put the binding left.
Następnie przełóż lamówkę na lewą stronę.


Next sew it along the next edge.
Następnie przeszyj wzdłuż następnego brzegu. 


And the same all the way around. Don't sew the binding till the end. The beginning and the end should look like this.
Przyszyj lamówkę dookoła quiltu kończąc w miejscu pokazanym na poniższym zdjęciu. 


 Both ends of the binding must be joined together. At first press them like you can see below.
Oba końce lamówki należy ze sobą połączyć. Najpierw zaprasuj je jak to widać poniżej.


Pin and mark a line of sewing.
Zepnij szpilką i zaznacz linię szycia.
You can pin the second pin on the other side of your sewing line. This will greatly facilitate your work.
Możesz przypiąć drugą szpilkę z przeciwnej strony linii szycia. To znacznie ułatwi zszywanie.
 

 Sew in marking place and cut off the excess fabric. 
Zszyj w zaznaczonym miejscu i odetnij nadmiar tkaniny.


 Here we can see that the binding is connected, but not yet fastened to the quilt.
Tutaj widać,że lamówka jest połączona,ale nie została jeszcze przyszyta do quiltu.


 Press the seam open and sew.
Zaprasuj szew otwarty i przyszyj.


Now turn the quilt on the other side and sew the binding as shown below.
Odwróć quilt na drugą stronę i przyszyj lamówkę jak pokazano na poniższych zdjęciach.


Fold the binding in a half.
Złóż lamówkę na pół.


And once again in a half. Next pin or use clips.
I jeszcze raz na pół, a następnie przypnij szpilkami lub użyj klamerek.


At the corners create a folding. On the picture below you can see the way the binding should be folded.
Na rogach zrób zakładki. Na poniższych zdjęciach widać jak lamówka powinna być złożona. Next, sew the binding by hand.  
Important: The color of the threads will match to the backing fabric.
Następnie ręcznie przyszyj lamówkę do quiltu.
Ważne: Wybierz nić dopasowaną kolorem do tkaniny użytej z tyłu quiltu. 


Another part of the fun will be soon !!! You just need to be following along somewhere so that you don’t miss the announcements. You can:
follow my blog
follow on Instagram
join "Sew All Around Quilt Along 2017" Facebook Group
like my Facebook Page

Kolejna część zabawy zostanie opublikowana już wkrótce. Aby nie przeoczyć zapowiedzi możesz mnie obserwować w dowolnym miejscu: 
obserwuj mojego bloga
możesz mnie obserwować na Instagramie
dołącz do grupy na Facebook'u związanej z tą zabawą "Sew All Around Quilt Along 2017"
polub moją srone na Facebook'u 


2 komentarze:

Your comments mean so much to me and really keep me motivated!
Also, if you have any question, feel free to ask!

Wasze komentarze są dla mnie niezwykle ważne i zawsze motywują mnie do działania:)
Dziękuję za każde pozostawione słowo!!!